Waarom aandacht voor mantelzorg?

Door vergrijzing van het personeelsbestand en krapte op de arbeidsmarkt is het niet eenvoudig om tevreden cliënten en medewerkers te hebben. Hier lees je vier redenen waarom expliciet aandacht voor mantelzorg essentieel is.

Aandacht voor een gezonde balans op het werk en thuis wordt steeds belangrijker. Cijfers laten zien dat de gemiddelde leeftijd van een zorgmedewerker toeneemt. Dat betekent dat steeds meer medewerkers mantelzorger zullen zijn én dat het werk voor hen fysiek zwaarder wordt. Investeer daarom in goed gemotiveerde en inzetbare medewerkers.

Er zijn veel mensen nodig in zorg en welzijn, maar de sector kampt met personeelstekorten. Zo stonden er in 2019 38.000 vacatures open in de zorg (CBS). Hierdoor moet de zorg met minder werkenden gedaan worden. Juist nu het moeilijk is om aan geschikt personeel te komen, is het nog belangrijker om als aantrekkelijke werkgever te boek te staan.

Doordat cliënten langer zelfstandig blijven wonen en pas naar een verpleeghuis gaan als het thuis écht niet meer gaat, is de zorgvraag zowel thuis als in verpleeghuizen zwaarder en complexer geworden. Er komt meer zorg terecht op het bordje van de medewerker. Aandacht voor de weerbaarheid en draagkracht van medewerkers is daarom belangrijk.

Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers bijna twee keer zoveel langdurig verzuimen dan andere medewerkers. Wanneer zij langer dan twee jaar zorg verlenen in een privésituatie, verzuimen ze zelfs 2,5 keer zoveel als medewerkers die geen mantelzorger zijn. Weten wat de behoefte van deze groep is, helpt om verzuim tegen te gaan.

Deze infographic laat zien hoe medewerkers met mantelzorgtaken de druk vanuit werk en thuis ervaren.

Om structureel aandacht aan medewerkers met mantelzorgtaken te hebben, is een mantelzorgvriendelijk beleid essentieel. Hier lees je hoe je organisatie mantelzorgvriendelijk kan worden.