Hoe kom je tot een mantelzorgvisie?

Het hebben van een visie is een noodzakelijke eerste stap in het creëren van draagvlak om uiteindelijk te komen tot een verankering van mantelzorg in de organisatie. Maar hoe kom je tot een gedeelde mantelzorgvisie?

Een visie geeft antwoord op vragen als:

  • Waarom willen we als organisatie aandacht besteden aan medewerkers die werk en mantelzorg combineren?
  • Past werk en mantelzorg in de organisatievisie en bij de kernwaarden van de organisatie? En op welke wijze?
  • Op welke wijze kan de organisatie omgaan met medewerkers die werk en mantelzorg combineren?
  • Welke stappen willen we als organisatie zetten om te komen tot een mantelzorgvriendelijke organisatie?

Er zijn verschillende methodes om tot een visie te komen, waaronder de ‘Appreciative Inquiry’. Hierin gebruik je bestaande kwaliteiten van een organisatie om te komen tot verandering en vernieuwing. De methode vertrekt vanuit mogelijkheden, vertrouwen en richt zich op wat medewerkers graag zouden zien.

Onderdelen van deze verandermethode ‘Appreciative Inquiry’ zijn:

  • Ga in de organisatie op zoek naar succesverhalen die aansluiten bij de organisatievisie en de kernwaarden van de organisatie.
  • Zet focusgroepen, werkgroepen, (team)overleggen en individuele gesprekken in. Betrek zoveel mogelijk medewerkers bij de vraag hoe zij een mantelzorgvriendelijke organisatie zien. Wat zijn positieve ervaringen rondom ondersteuning van mantelzorg en welke tips kunnen hieruit gehaald worden? Hoe zouden medewerkers de weg naar een mantelzorgvriendelijke organisatie zelf aanpakken?
  • Zorg ervoor dat de te formuleren mantelzorgvisie aansluit op de organisatievisie en de kernwaarden van de organisatie.

De informatie uit deze gesprekken kan een stevige basis vormen van een mantelzorgvisie die intern breed gedragen wordt.