Mantelzorg in je organisatie? Zo onderzoek je dat

Hoeveel mantelzorgers telt je organisatie? Hoe ervaren zij de combinatie werk en mantelzorg? Hoe kijken leidinggevenden tegen deze uitdagingen aan? Met kwantitatief en kwalitatief onderzoek krijg je een beter zicht op mantelzorg binnen je organisatie.

Onderzoek in je eigen organisatie geeft inzicht in hoeverre mantelzorg een thema is dat structureel aandacht nodig heeft. Om bijvoorbeeld verzuim tegen te gaan, werkdruk te verlagen van medewerkers en teams beter te laten presteren.

Het doen van onderzoek heeft nog een bijkomend voordeel: het draagt bij aan de bewustwording over mantelzorg. Vanuit verschillende perspectieven is er ruimte om het thema te bespreken: van mantelzorger, niet-mantelzorger en de leidinggevende. Onderzoek kan zich richten op elk perspectief. De resultaten bieden zinvolle informatie over waar de knelpunten zijn en waar winst is te boeken. Ook is er dan informatie hoe de combinatie werk en mantelzorg wordt ervaren door medewerkers en leidinggevenden. Een paar voorbeelden:

  • In hoeverre is mantelzorg bespreekbaar?
  • Is er voldoende wederzijds begrip voor elkaars posities en dilemma’s?
  • Zijn ondersteuningsmogelijkheden voldoende bekend?

Voor het krijgen van een reëel beeld is het belangrijk eerst te werken aan de bewustwording in de organisatie. Medewerkers moeten bijvoorbeeld weten wat het begrip mantelzorg inhoudt en wanneer er sprake is van mantelzorg. Veel medewerkers zien zichzelf namelijk niet als mantelzorger, ‘omdat het logisch is de ander te verzorgen’.

Hoe je kunt werken aan meer bekendheid over mantelzorg, lees je hier.

Bij kwantitatief onderzoek draait het om cijfermatige informatie over mantelzorg. Deze zijn te gebruiken als onderbouwing voor het plan van aanpak.

Tips voor kwantitatief onderzoek:

  • Neem vragen over de combinatie van werk en mantelzorg op in het medewerker tevredenheidsonderzoek
  • Zet een onderzoek in dat specifiek/separaat gericht is op werk en mantelzorg
  • Voeg een module mantelzorg toe bij een vitaliteitsonderzoek of bij een onderzoek naar duurzame inzetbaarheid
  • Zet een peiling uit

Bij kwalitatief onderzoek ga je op zoek naar diepgaande informatie. Je kijkt naar de waarnemingen en achterliggende overtuigingen van mensen. Daarbij vraag je naar het beeld, impact en behoeften van werkende mantelzorgers, niet-mantelzorgers en leidinggevenden.

Tips voor kwalitatief onderzoek:

  • Focus gesprekken
  • Interviews
  • Team gesprekken