Hoe integreer je mantelzorg in bestaand HR-beleid?

Je wilt mantelzorg integreren in bestaand HR-beleid. Het HR-beleid vormt de basis waar je het thema mantelzorg op afstemt. Een plan van aanpak helpt je op weg.

Aanleiding

Beschrijf in je plan van aanpak wat de aanleiding is om actief werk te maken van mantelzorg binnen je organisatie. Formuleer de uitgangspunten van het project. Denk aan:

  • Wat is mantelzorg?
  • Wat is de visie?
  • Wat houdt mantelzorgvriendelijk werken in?
  • Wie is verantwoordelijk en wie biedt ondersteuning?
  • Tijdsplanning
  • Kosten
  • Communicatie

Wat is het doel dat je wilt bereiken? Op welke wijze draagt het doel bij aan de organisatiedoelstelling? Is je uiteindelijke doel om een mantelzorgvriendelijke organisatie te worden? Of wil je op een aantal specifieke punten binnen het HR-beleid je richten op mantelzorg?

Beschrijf de resultaten van het project. Beschrijf deze zo SMART mogelijk. Wat moet het project en de actieve agendering opleveren en wat is na afloop bereikt? Is dit het in samenspraak ontwikkelen van een mantelzorgbeleid of hoort ook de uitvoering van het mantelzorgbeleid erbij?

Maak expliciet wat het project niet gaat opleveren, zorg voor een heldere afbakening.

Dit zijn alle zaken die noodzakelijk zijn om dit project te laten slagen maar die buiten de macht van jou als projectleider liggen om te regelen. Denk aan beschikbaarheid van een ruimte, de tijd die de projectgroep aan het gesprek moet geven, beschikbaarheid van geld.

Op welke wijze en met welke aanpak wordt het resultaat en de weg ernaar toe ingevuld? Kies je voor het creëren van draagvlak vanaf het begin van het project? Of kies je er eerst voor het thema te verkennen met een kleine groep medewerkers om vervolgens een plan te maken.

Het project kent 4 verschillende fases waarin de resultaten worden vertaald en opgedeeld in concreet uit te voeren stappen:

Fase 1. Voorbereiding

Fase 2. Onderzoek

  • Inventariseer bestaand beleid en activiteiten.
  • Doe kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar mantelzorg binnen de organisatie.

Lees meer over onderzoek naar mantelzorg op de werkvloer.

Fase 3. Implementatie

Fase 4. Borging

Wat kun je doen om aandacht voor mantelzorg binnen de organisatie blijvend mogelijk te maken? Neem hierin ook op de middelen mee die de organisatie zelf kan bieden voor de individuele medewerker met mantelzorgtaken.